Нормативна документація

Податковий кодекс України
Господарський кодекс України
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Кодекс законів про працю України
Бюджетний кодекс України
Закон України про оплату праці
Закон України про відпустки
Закон України про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010
Класифікатор професій ДК 003:2010